недеља, 22. јул 2018.

Improstor #101

Improstor #101 

Wissel / Cajlan / Muc / Roža


29.7.2018. u 21h
Podrum Kafe galerije Izba 
Ulaz: 250 RSD*

*sav prihod je namenjen izvođačima i služi da pokrije deo putnih troškova.Veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo dvoje eminentnih muzičara iz Nemačke, Fridriha i Dušicu Wissel, koji će ovoga puta nastupiti u kvartetu sa dobro znanim improvizatorima iz Zrenjanina, Robertom Rožom i Srđanom Mucom, poznatijih po sastavu Blank Disc.

Georg Wissel (saksofon) sebe smatra vajarom kompresovanog vazduha. 
Prva važna iskustva u sferi slobodne Improvizovane muzike stekao je krajem 80-ih godina u Nemačkoj, Francuskoj i Južnoj Americi. 
Inspirisan saradnjom sa elektronskim muzičarima, počeo je da istražuje preparacije saksofona i nove zvuke, koji su postali sastavni deo njegovog sviranja. 

Na međunarodnom planu Wissel izvodi solo “The Arte Of Navigation”, 
dok dugoročnu saradnju ostvaruje duetima (Paul Lytton, Joker Nies, Tim O' Dwyer), 
trio ( sa Dušica Cajlan i Etienne Nillesen; Matthew Goodheart i George Cremaschi; the WisselTangCamatta; BlankDisk)
i sa mnogim drugim velikanima iz improvizovan i savremenske muzike kao ...Liz Allbee, Lawrence Casserley, Nicolas Collins, Gunda Gottschalk, Lou Grassi, Anna Homler, Carl Ludwig Hübsch, Erhart Hirt, Siew-Wai Kok, Lukatoyboy, Marcelo Maira, Matthias Müller, Tim Perkis, Melvyn Poore, Manja Ristic, Alan Silva, Michael Vorfeld, Rie Watanabe, Richard Scott, LondonImprovisersOrchestra, Ensemble hand werk

Nastupa na festivalima u Evropi, Južnoj Americi, Australiji i Aziji 
Kompozicije za kamernu muziku i za tape


Dušica Cajlan-Wissel
*1969 u Zemunu
zivi i radi u Köln-u od 1992
1986-90 studirala Klavir kod prof. Marjan Mika u Podgorici
1993 dobija stipendiju od DAAD 
1993-96 magistrirala kod prof. Günter Ludwig u Köln-u
Nastupa pod ostalim na Triennale u Kölnu
Irtijal Festival, Beirut, Lebanon
USA-Tournee mit Trio Musaí
Audio Art Festival Kraków

Ansambli: 
Gunda Gottschalk (vl) als Duo Sonata Erronea
Trio Cajlan-Wissel-Nillesen
Wuppertaler Improviasations Orchester
Surađuje i svira sa:
Siew-Wai Kok, Steve Beresford, Frank Gratkowski, Sebi Tramontana, Anna Homler, Joker Nies, Cynthia Zaven, Magda Mayas, Georg Wissel, Etienne Nillesen i mnogim drugim.


Blank Disc duo iz Zrenjanina (Srđan Muc, Robert Roža), od 1997. godine aktivan na području elektroakustične, eksperimentalne i improvizirane muzike. 
Učešća na niz međunarodnih festivala i radionica, između oslatalih saradnja sa Keith Rowe, Michel Doneda, Georg Wissel, Jonas Kocher, Jacques Demierre, George Cremashi, Kazuhisa Uchihashi, Otomo Yoshihide, Matthew Ostrovsky, Bettina Wenzel, Carl Ludwig Hübsch, Irena Tomažin, Tomaž Grom, Ensemble Rue du Nord, Šalter Ensemble i drugima. Nastupi i saradnje sa domaćim muzičarima i umetnicima kao što su Zoran Mirković, Rascep, Nenad Marković, Svetlana Spajić, Marina Džukljev, Svetlana Maraš, Milana Zarić, Igor Čubrilović, Wo0, Lukatoyboy, Milan Aleksić, Nina Levkov, Ex You, i drugi.
Blank Disc je do sada objavio 16-tak CD-a (samizdat), zastupljeni na nekoliko medjunarodnih kompilacija, kao i CD (im KomikerLand - NURNICHTNUR 2007) sa saxofonistom Georg Wissel-om.

Improstor #100

Dugo smo razmišljali o adekvatnom obeležavanju stotog Improstora, ali budući da smo gotovo celokupan program realizovali bez finansijske podrške nadležnih institucija, odlučili smo da umesto Improstora #100, iznesemo javno naš stav, jer ni u godini kada Novi Sad postaje kandidat Evropske prestonice kulture, gradska uprava, kao i druge nadležne institucije, ni ovog puta ne prepoznaju naš značaj u kulturnom životu grada.

Svedoci smo kontinuirane prakse gušenja rada nezavisnih aktera kulturne scene, koje se ogleda u širokoj lepezi odsustava: adekvatne kulturne politike, finansijske podrške, prostora, itd. Reon kulture obitava kao poligon na kome se istrčavaju i uvežbavaju budući politikantski poslušnici vladajućih struktura, bez izuzetka. Kultura, u takvom okruženju i tako negovana, gubi na svojoj političkoj osvešćenosti, aktuelnosti i otupljuje kao potencionalni kritičar, učesnik ili pokretač društvenih promena.
Opstaje samo kao degenerisana slika nekog pređašnjeg sopstva, uštirkana i uštogljena, lišena svesti o tome da je ikada imala drugu svrhu, i drugačije obličje od, danas joj nametnute, političke impotentnosti što miriše na prašak ili omekšivač namenjen različitim vidovima pranja. 

Iskoristili bismo ovu priliku da se zahvalimo prostorima koji su nam otvorili svoja vrata, kako bi realizovali koncertne i radioničarske sadržaje. 
Zato, hvala:
NuBlu, Omladinskom centru CK13, Izbi, Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Zavodu za kulturu Vojvodine, Galeriji Rajka Mamuzića, Škripi, Radio Caffe-u, La Kavani, Materra Mestu, KC Utopiji, Domu B-612, Planetarijumu, Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Reformatorskoj hrišćanskoj crkvi i KC Labu.

Takođe, voleli bi da se zahvalimo i brojnim pojedincima i formalnim i neformalnim grupama koje su nam na ovaj ili onaj način pomagali da realizujemo koncerte, uspostavimo kontakt ili organizujemo neophodnu opremu. Lista prijatelja, bićemo slobodni da ih tako nazovemo budući da smo delili entuzijazam, je poduga, pa nećemo nabrajati, što nikako ne umanjuje našu zahvalnost njima.

Naposletku, veliko hvala izvođačima koji su nastupali u okviru Improstora, kao i Vama, publici, koja je te koncerte ispratila.

Bila nam je izuzetna čast da do sada budemo domaćini velikom broju domaćih i stranih izvođača, kao i da posvedočimo produbljivanju interesovanja kako publike tako i mladih izvođača koji su se posvetili improvizovanoj muzici.
Samim tim ovo je jednako Vaš i naš jubilej, budući da smo taj put zajedno prešli.


Više podataka o dosadašnjim koncertima možete pronaći na: improstor.blogspot.com

We’ve been thinking long and hard, trying to come up with an adequate way to commemorate the 100th Improstor. However, since we had to organize almost the entire run of the program without financial support of the relevant institutions, we’ve reached the decision to, instead of organizing the 100th performance, publicly state our position on the matter, because, even though this year The City of Novi Sad is a candidate for the European Capital of Culture, the City Government, as well as other relevant institutions, failed to recognize our event as a meaningful part of this city’s cultural scene.
We are witnessing continuous stifling and ignoring of independent members of the culture, manifested in a complete deprivation of: adequate cultural policy, financial support, availability of venues etc. The field of culture has become a track & field where cronies of the structures currently in power exercise and practice running for their political careers, without exception. Culture, when treated and abused like this, loses its power to raise political awareness, becomes restrained and silenced as a potential critic, participant or instigator of social changes. 
The only thing that exists in this cultural dictatorship and monopoly is a transmogrified, degenerated image of what culture used to be, now stuffy and lifeless. This mutilated creature has no idea that it used to have an actual purpose and a different form than this impotent version that spreads the smell of bleach, and other laundering agents.
We would like to use this opportunity to express our gratitude to the venues and organizations which made our concert and workshop events possible by opening their doors to us:
Café bookstore NuBlu, Youth Center CK13, Club Izba, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Vojvodina Institute for Culture, Rajko Mamuzić Gallery, Škripa Pub, Radio Café, La Kavana, Materra, Cultural Center Utopia, Cultural Center Dom B-612, Planetarium, Academy of Arts in Novi Sad, Reformed Christian Church and Cultural Center LAB.
We would also like to thank all those individuals and formal and non-formal groups who helped us organize concerts, establish contacts or secure the necessary equipment. The list of these friends who shared our enthusiasm, is too long to name everyone individually. However, our gratitude to them is tremendous, nonetheless. 
And finally, a huge thank you to the artists who performed in Improstor events, as well as to you, the audience, who attended and supported these concerts.
It has been a great honor to bring to you a large number of performers from our country and abroad, and it was an exquisite experience witnessing the expanding of horizons of the audience and the young performers who dedicated themselves to improvised music.
And because we enjoyed this beautiful experience together, this jubilee is yours, just as much as ours.
You can find more information about the previous concerts at: improstor.blogspot.com